NordPass ผู้พัฒนาแอปจัดการรหัสผ่าน รายงานเกี่ยวกับรหัสผ่ายยอดนิยมของปี 2022 โดยกลุ่มรหัสผ่านยอดนิยมต่างๆ ก็จะเป็นตัวเลขหรือรหัสกลุ่มๆ โดยมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเล็กน้อย สำหรับรหัสผ่านอันดับ 1 ที่ก่อนหน้านี้จะเป็นรหัสผ่าน 123456 ได้ตกไปอยู่อันดับ 2 และ password ขึ้นมาอยู่อันดับ 1 แทน

Top 200 most common passwords

10 อันดับ รหัสผ่านยอดนิยมประจำปี 2022

  1. password
  2. 123456
  3. 123456789
  4. guest
  5. qwerty
  6. 12345678
  7. 111111
  8. 12345
  9. col123456
  10. 123123

ถึงแม้ว่ากลุ่มรหัสผ่านยอดนยิม 10 อันดับแรกจะไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงนัก แต่รหัสผ่านในอับดับอื่นๆ จะเปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมของกระแส ยกตัวอย่างเช่น ช่วงระยะเวลาของปีนี้หนังเรื่อง batman รหัสผ่านที่เกี่ยวกับ batman ก็จะได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้น  ส่วนรหัสผ่านง่ายๆมักถูกนำมาใช้กับการสมัครง่ายๆ ใครที่ตั้งรหัสผ่านง่ายๆให้ลองไปดูตามลิงค์เครดิต คุณจะเห็นระยะเวลาในการเข้าถึงว่ารหัสผ่านต่างๆ ใช้เวลาในการเข้าถึงนานแค่ไหน

ที่มา – NordPass