สำหรับผู้มีปัญหาไม่สามารถเพิ่มเพื่อนใน LINE ได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือ QR code หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเราไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้ เกิดจากอะไร และต้องทำอย่างไร

ก่อนที่เราจะรู้สาเหตุก่อนปัญหาการเพิ่มเพื่อน LINE ไม่ได้ เรามาดูวิธีการเพิ่มเพื่อนไลน์แบบปกติกันก่อนว่าการเพิ่มเพื่อน LINE แบบปกติทำแบบไหน หลายคอาจเพิ่มแบบผิดวิธี วิธีการเพิ่มเพื่อนไลน์ต่างๆมีวิธีดังต่อไปนี้

วิธีเพิ่มเพื่อน LINE

วิธีเพิ่มเพื่อน LINE แบบ LINE ID

ปุ่มเพิ่มเพื่อน LINE

 1. เลือกที่แท็บ “หน้าหลัก” > ไอคอน “เพิ่มเพื่อน
 2. เลือกที่ “ค้นหา
 3. ทำเครื่องหมายเลือกที่ “LINE ID
 4. กรอก LINE ID ของเพื่อนแล้วเลือกที่ไอคอน “ค้นหา

ปุ่มเพิ่มเพื่อน LINE add friend line

วิธีการเพิ่มเพื่อน LINE ด้วยหมายเลขโทรศัพท์

ปุ่มเพิ่มเพื่อน LINE add friend line

คุณสามารถเพิ่มเพื่อนได้ด้วยการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ แต่การค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์จำเป็นต้องให้อีกฝ่ายเปิดการตั้งค่า “อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อน” เอาไว้ล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบการตั้งค่า “อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อน” แล้วดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. เลือกที่แท็บ “หน้าหลัก” > ไอคอน “เพิ่มเพื่อน
 2. เลือกที่ “ค้นหา
 3. ทำเครื่องหมายเลือกที่ “หมายเลขโทรศัพท์
 4. เลือกประเทศ > กรอกหมายเลขโทรศัพท์แล้วเลือกที่ไอคอน “ค้นหา

เพิ่มเพื่อน LINE ด้วย QR Code

คุณสามารถเพิ่มเพื่อนได้โดยสแกน QR Code ของฝ่ายตรงข้าม หรือให้ฝ่ายตรงข้ามสแกน QR Code ของคุณ

ขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนโดยให้ฝ่ายตรงข้ามสแกน QR Code ของคุณ

 1. เลือกที่ไอคอน “QR Code” ทางด้านขวาของช่องค้นหาข้อมูล > “คิวอาร์โค้ดของฉัน
 2. ให้ฝ่ายตรงข้ามสแกนด้วยตัวอ่านคิวอาร์โค้ด

ขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนโดยสแกน QR Code ของฝ่ายตรงข้าม

 1. เลือกที่ไอคอน “QR Code” ทางด้านขวาของช่องค้นหาข้อมูล
 2. สแกน QR Code ของฝ่ายตรงข้าม
 3. เลือกที่ “เพิ่มเพื่อน

* ช่องค้นหาข้อมูลแสดงอยู่ด้านบนของแท็บ “หน้าหลัก“, “แชท“, “LINE TODAY

คุณสามารถส่ง QR Code ทางอีเมลได้โดยเลือกที่ไอคอน “เพิ่มเพื่อน” > “เชิญ

วิธีต่างๆทั้งหมดที่กล่าวมา สามารถดูรูปภาพทั้ง 3 รูปประกอบความเข้าใจในการเพิ่มเพื่อน LINE ได้

ปัญหาการเพิ่มเพื่อน LINE ไม่ได้

หากคุณเพิ่มเพื่อน LINE ไม่ได้ ปัญหาเกิดได้จากหลายสาเหตุแล้วแต่กรณีไป ขึ้นอยู่กับคุณเพิ่มเพื่อนแบบไหน และมีข้อความที่แตกต่างกันออกไป ให้ลองตรวจสอบสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

 1. หากเพิ่มไม่ได้ และขึ้นข้อความ “เกินจำนวนครั้งค้นสูงสุดที่กำหนดไว้แล้ว ไม่สามารถใช้การค้นหาไอดีได้ชั่วคราว” แสดงว่าคุณพยามค้นหา ID LINE เกินจำนวนที่ไลน์จำกัดเอาไว้ หากค้นหาถี่เกินไป ระบบจะทำการปิดกั้นการค้นหาของคุณเอาไว้ ให้รอสักระยะแล้วค่อยค้นหาใหม่
 2. ค้นหา ID LINE ไม่เจอ หากไม่สามารถค้นหา ID LINE ที่เพื่อนให้มาได้ อาจเกิดจากเจ้าของ ID LINE ปิดไม่ให้ค้นหา จึงไม่สามารถค้นหา LINE จาก ID หรือเพิ่มเพื่อน LINE จาก ID LINE ได้ (การปิดการค้นหาสามารถตั้งค่าได้ที่ การตั้งค่า> บัญชี และดูในส่วนของ ไอดีผู้ใช้ > อนุญาตให้เพิ่มด้วยไอดี
 3. เพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพ์ไม่ได้ อันนี้ก็จะคล้ายๆกับ ID LINE จะมีการปิดการเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรเอาไว้ ถ้าเจ้าของบัญชีปิดเอาไว้จะไม่สามารถค้นหาได้ (วิธีการปิดเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ การตั้งค่า > เพื่อน > อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อน)
 4. เข้าถึงไลน์ไม่ได้คุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หากขึ้นว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณ หรือ ให้ทดสอบปิดเน็ตแล้วเปิดใหม่, เปิดโหมดเครื่องบินและปิด, หรือทดสอบต่อด้วย wifi, ปิดและเปิดเครื่องใหม่ แล้วทดสอบ ถึงแม้คุณจะมีอินเทอร์เน็ตแต่ปัญหาอาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเชื่อมต่อให้ทดสอบดังที่กล่าวไป