“File lossless” หมายถึงไฟล์ที่ถูกบันทึกหรือถูกบีบอัดโดยไม่สูญเสียข้อมูลคุณภาพต้นฉบับ หากคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ lossless ความคุณภาพของข้อมูลจะถูกเรียกคืนได้ทั้งหมดโดยไม่มีการสูญเสีย นั่นหมายความว่าข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่ไม่ได้ถูกลดลงหรือแปลงเป็นรูปแบบอื่นที่สูญเสียข้อมูลต้นฉบับในขั้นตอนการบันทึกหรือบีบอัด การใช้ไฟล์ lossless มักจะสำคัญในงานที่ต้องการความแม่นยำและคุณภาพสูง เช่น การแก้ไขภาพหรือเสียงที่ต้องการความแม่นยำในการคัดลอกข้อมูลไปยังรูปแบบอื่น ๆ โดยที่ไม่มีการสูญเสียข้อมูลสำคัญ

ตัวอย่างของไฟล์ lossless ได้แก่ไฟล์รูปภาพในรูปแบบ PNG หรือไฟล์เสียงในรูปแบบ FLAC หรือ WAV ในกรณีนี้คุณสามารถเปิดไฟล์นี้และเรียกคืนข้อมูลต้นฉบับทุกบิตโดยไม่มีการสูญเสียคุณภาพ

ไฟล์แบบ lossless มักจะมีขนาดใหญ่กว่าไฟล์ที่ถูกบีบอัดหรือมีการสูญเสียข้อมูล (lossy)  นี่เป็นผลของการที่ไฟล์ lossless จะเก็บข้อมูลทุกระดับของความละเอียดและคุณภาพของต้นฉบับ ซึ่งทำให้ขนาดของไฟล์มีขนาดใหญ่มาก

การเลือกใช้ไฟล์ lossless หรือ lossy ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่สมควรสำหรับงานหรือการใช้งานที่แตกต่างกัน ในบางกรณี เมื่อคุณต้องการคุณภาพสูงและไม่ต้องการสูญเสียข้อมูล ไฟล์ lossless เป็นตัวเลือกที่ดี แต่ในบางครั้งเมื่อพื้นที่จัดเก็บหรือการถ่ายโอนไฟล์เป็นปัญหา การใช้ไฟล์ที่ถูกบีบอัดและสูญเสียข้อมูลบางส่วน (lossy) อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีเนื่องจากมีขนาดไฟล์ที่เล็กกว่า

เราจะเรียก ไฟล์ lossless ว่าไฟล์ต้นฉบับได้หรือไม่

การเรียกไฟล์ lossless ว่า “ไฟล์ต้นฉบับ” (original file) ไม่ถูกต้อง “ไฟล์ต้นฉบับ” มักนิยมใช้เพื่ออธิบายไฟล์ที่ไม่ได้ถูกบีบอัดหรือมีการบันทึกไว้โดยไม่มีการสูญเสียข้อมูลต้นฉบับในทางปฏิบัติ

คำว่า “lossless” ในทางทฤษฎีหมายถึงการบีบอัดข้อมูลโดยไม่สูญเสียข้อมูล ซึ่งไม่ได้ระบุถึงไฟล์ต้นฉบับโดยตรง นั่นหมายความว่าไฟล์ lossless มีคุณภาพเทียบเท่ากับไฟล์ต้นฉบับ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า “ต้นฉบับ” เพราะมันมีความแม่นยำเท่านั้นในเชิงทฤษฎีและไม่ได้ระบุถึงประวัติหรือลักษณะเฉพาะของไฟล์นั้น ๆ