iOS

สำหรับผู้ใช้งาน iPhone หลังจากอัปเดต Facebook หรือ iOS มีบางคนพบความผิดปกติในการใช้งานแอป Facebook เมื่อเปิดแอปขึ้นจะมีข้อความแจ้งเตือน ทำต่อจากที่คุ…

สำหรับ iPhone หรือสมาร์ทโฟนทั่วไปปกติแล้วเรื่องของการตั้งเวลา มักจะไม่จำเป็นเพราะปกติเครื่องจะตั้งเวลามาให้เองโดยอัตโนมัติ ภายในตัวเครื่องหรือตร…

ตั้งค่าเปิด Safari แบบ Desktop สำหรับ iOS 15 ขึ้นไปที่ต้องการใช้งาน Safari ในรูปแบบแบบ Desktop สำหรับ  คุณสามารถตั้งค่าการใช้งานของ Safari...