iOS 16

ไอโฟนที่อัปเดต iOS เป็นรุ่นใหม่แบบ iOS 16.0 Apple มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเปลี่ยนภาษาแบบใหม่ ที่ผิดแปลกจากเดิมเล็กน้อย อาจทำให้หลายคนเกิดความเข้าใจยา…