LINE

สำหรับผู้มีปัญหาไม่สามารถเพิ่มเพื่อนใน LINE ได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือ QR code หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเราไม่สาม…

สำหรับผู้ใช้งานไลน์ หากเรามีเพื่อนสองคนที่ไม่รู้จักกัน หรือไม่ได้เป็นเพื่อนกัน เราเป็นคนกลาง เราสามารถส่งการติดต่อหรือส่งรายชื่อผู้ติดต่อ LINE ให้…

บทความนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยน Password หรือรหัสผ่าน LINE เอาไว้สำหรับเวลาจะย้ายเครื่องที่ต้องใช้ รหัส LINE เราสามารถเปลี่ยนได้ทันที หากเรายังคงใช้ง…